bg_1

Konštrukcie

Výroba a montáž rôznych druhov konštrukcií ako sú schodiská, zábradlia, nosné konštrukcie, konzoly, dopravníky a podobne.