rotačná pec

Žiaruvzdorné výmurovky

PROFE s.r.o. vykonáva už 11 rokov montáž a servis žiaruvzdorných výmuroviek pre všetky odvetvia a však hlavne pre hlinikárenský priemysel.
S našimi pracovníkmi vykonávame všetky druhy prác potrebných pre realizáciu výmuroviek, ako je naváranie kotiev, izolovanie, murovanie,
šalovanie, betónovanie, torkrétovanie atď.

Všetky práce vykonávame kvalitne pri vysokom štandarde dodržiavania bezpečnostných predpisov.

Montáž

Montujeme aj dodávame žiaruvzdorné výmurovky podľa dodanej, alebo vlastnej dokumentácie do nových technologických zariadení

Servis

Vykonávame generálne, stredné a bežné opravy žiaruvzdorných výmuroviek takmer vo všetkých odvetviach

V prípade požiadavky spracujeme vlastné návrhy a postupy, prípadne zaistíme výkresovú dokumentáciu.