project8-1

O spoločnosti

Spoločnosť PROFE, s.r.o. sa zaoberá servisom a údržbou, návrhom a zhotovovaním žiaruvzdorných výmuroviek tepelno technických agregátov najmä pre hlinikárenský priemysel, ale aj pre priemysel oceliarenský a energetický. Spoločnosť PROFE, s.r.o. vznikla v auguste 2006 postupným prechodom zákazkovej náplne zo spoločnosti Stinchcombe Furnaces SK, s.r.o.

V súčasnosti pracuje v PROFE, s.r.o. 40 zamestnancov. Budujeme na ich dlhodobých skúsenostiach získaných počas niekoľkých desiatok rokov pri opravách, údržbe a budovaní žiaruvzdorných výmuroviek v bývalom Závode SNP, a.s. neskôr v skupine spoločností ZSNP, a.s., ale aj v mnohých externých firmách.

Filozofiou našej spoločnosti je profesionalita, kvalita a bezpečnosť, vytvárať s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi dlhodobé partnerské vzťahy, ktoré sú založené na profesionálnom prístupe k riešeniu problémov, vysokej kvalite práce a vysokého štandardu bezpečnosti práce a v neposlednom rade zvyšovanie vzájomnej dôvery

Kľúčové udalosti v živote našej spoločnosti:

 • August 2006 – vznik spoločnosti
 • Apríl 2007 – získanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2001
 • Júl – august 2008 – rozšírenie výrobných a administratívnych priestorov
 • Júl – august 2009 – nadobudnutie vlastných administratívnych priestorov
 • Máj 2010 – získaný certifikát integrovaného systému manažérstva v zmysle noriem:
  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN OHSAS 18001:2009
 • Máj 2012 – úspešná recertifikácia integrovaného systému manažérstva v zmysle noriem:
  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN OHSAS 18001:2009
 • Máj 2019 – úspešná recertifikácia integrovaného systému manažérstva v zmysle noriem:
  • STN EN ISO 9001:2016
  • STN EN ISO 14001:2016
  • STN OHSAS 18001:2009