project8-1

Referencie

Slovalco a.s. montáž a servis výmuroviek elektrolýzerov, taviaco ustalovacích, indukčných pecí, vypalovacej pece, pánvy, rafinátorov, žľabov
Nemak Slovakia s.r.o. servis výmuroviek šachtových a  kelímkových pecí, pánvy
Fagor Ederlan Slovensko a.s. servis výmuroviek šachtových a  dávkovacích pecí, pánvy
Schüle Slovakia s.r.o. servis výmuroviek šachtových a  dávkovacích pecí
Illichman Castaloy s.r.o. servis výmuroviek šachtových a  kelímkových pecí, pánvy
Mops Press s.r.o. servis výmuroviek šachtových a  dávkovacích pecí, pánvy
Brembo Czech s.r.o. servis výmuroviek šachtových, indukčných  a  dávkovacích pecí, pánvy
Confal a.s. montáž a servis výmurovky taviacej, rotačnej a ustalovacej pece, žľaby
Remet s.r.o. Servis výmuroviek  rotačných, taviacich a ustalovacích pecí
EMDS bvba zámočnícke, zváracie a údržbárske práce na zariadeniach pre betonárky
Refratechnik Steel GmbH montáž  a servis výmuroviek rotačných a taviacich pecí
ZLH Plus, a.s. servis kuplovej pece a predpecí
Joseph Egli AG. Incineration Plants montáž výmuroviek spalovacích komôr
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. servis výmuroviek kotlov
Gremi Klima s.r.o. montáž a servis výmuroviek kotlov
Calderys Deutschland GmbH montáž výmurovky taviacej pece, servis rotačnej pece a predpecia
Tessenderlo Kerley Ham montáž a servis výmuroviek tlmiacich pecí
Maintenantz BVBA Výroba a montáž priemyselných konštrukcii, údržba, tesárske práce – výroba betónových odliatkov
Bertbouw BVBA Stavebné práce